Abaty a Chartws Llandudoch

Abaty a Chartws Llandudoch

Abaty a Chartws Llandudoch

Pwerdy ysbrydol a diwylliannol ar lannau Afon Teifi a fu unwaith yn enwog am ei lyfrgell nodedig. Mae un o emau llenyddol Llandudoch, Historia Ecclesiastica gan Eusebiws o’r 13eg ganrif, wedi goroesi hyd heddiw yng Ngholeg Sant Ioan, Caergrawnt.

Sefydlwyd Abaty Llandudoch yn ffurfiol gan Robert fitz Martin a’i wraig, Maud Peverel, ar 10 Medi 1120, ac fe’i hadeiladwyd ar, neu’n agos iawn at safle hen eglwys Llandudoch a oedd yn dyddio o adeg cyn y goresgyniad Normanaidd. Mae’r eglwys, sydd wrth ymyl yr abaty heddiw, yn tarddu o gyfnod Fictoraidd hwyrach o lawer. Mae cysylltiadau â’r gorffennol canoloesol yn parhau o hyd ymhlith adfeilion hen eglwys yr abaty lle y gellir gweld teils llawr gwreiddiol o’r 15fed ganrif mewn rhannau mawr ar hyd corff yr eglwys.

Caiff y safle ei enw gan Dudoch, sant Cristnogol o’r 6ed ganrif, cefnder honedig i Dewi Sant, nawddsant Cymru.

Parhaodd y gwaith o adeiladu’r abaty o’r 12fed ganrif hyd yr 16eg ganrif pan gafodd ei droi’n blasty preifat ar ôl y Diddymiad. Arhosodd unigolion uchel eu proffil fel Gerallt Gymro (Giraldus Cambrensis) ac archesgob Caergaint dros nos yn yr abaty.

Y Cartws

Mae’r Cartws sydd wedi’i adfer yn gartref i amgueddfa a chanolfan ymwelwyr arloesol sy’n arddangos casgliad o gerrig Cristnogol cynnar a cherrig cerfiedig cain o’r canol oesoedd a addurnai’r abaty ar un adeg.

Mae gan y Cartws gaffi hefyd sy’n ymfalchïo mewn cynhyrchu byrbrydau ffres sy’n defnyddio cynhyrchion lleol lle y bo’n bosibl ac yn gweini te a choffi Masnach Deg. Gweithredir y Cartws gan Hanes Llandoch.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free
Mae mynediad i’r Abaty a’r Cartws am ddim, ond codir tâl bach am fynediad i’r casgliad ‘cerrig’

Cyfleusterau a gwybodaeth

Taith sain Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Lluniaeth Toiledau Toiledau i'r anabl Cyflwyniad fideo
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA43 3DX

Car Ffordd A487, A478, A484 i Aberteifi, B4546 i Landudoch

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Brodyr Richards i/o Aberteifi, gwasanaethau 407 a 405 (Poppit Rocket).

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 82

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50