Abaty a Chartws Llandudoch

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018
Bob dydd 10.00am - 4.00pm
  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019
Bob dydd 10.00am - 4.00pm
  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free
Mae mynediad i’r Abaty a’r Cartws am ddim, ond codir tâl bach am fynediad i’r casgliad ‘cerrig’

Cyfleusterau a gwybodaeth

Taith sain Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Lluniaeth Toiledau Toiledau i'r anabl Cyflwyniad fideo
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae'r rhan fwyaf o'r safle ar lethr gydag adfeilion yr abaty wedi'u lleoli ar ben uchaf y safle
Mynediad da ar y cyfan i gerddwyr ond gall fod yn anodd i ddefnyddwyr cadair olwyn
Mae adfeilion yr abaty o fewn 100 metr i'r ardal barcio. Ni chaniateir parcio ar y safle ar ddydd Mawrth oherwydd y Farchnad Ffermwyr
Lleoedd parcio ar gael (tua 6 lle)
Mae maes parcio cyhoeddus o fewn 200 metr i'r safle, oddi ar St. Dogmael's Road a gyferbyn â'r swyddfa bost (tua 50 o lleoedd)

Mwynhau eich ymweliad

Mae toiledau i ymwelwyr yn y maes parcio Cyhoeddus