Siambr Gladdu Llwyneliddon

Siambr Gladdu Llwyneliddon

Siambr Gladdu Llwyneliddon

Gelwir hon yn lleol yn wal-y-filiast – cwt ci gast y milgi - y siambr garreg sengl hon yw'r unig beth sydd ar ôl o heneb gladdu llawer mwy. Mae'n bosibl y daw'r enw o amrywiad ar chwedl Culhwch ac Olwen, sy'n ymddangos mewn dau destun Cymraeg o'r bedwaredd ganrif ar ddeg, ond mae'r safle ei hun lawer yn hŷn ac yn dyddio o'r cyfnod Neolithig, tua 5,000 i 6,000 o flynyddoedd yn ôl.

Mae siambr gladdu Llwyneliddon yn fath o heneb a elwir yn garnedd hir siambrog ac yn wreiddiol byddai wedi'i gorchuddio â thwmpath o bridd, yn debyg i'r heneb gyfagos Llech y filiast. Er bod y siambr gerrig yn amlwg wrth i chi agosáu o'r ffordd, prin y gellir gweld gweddillion y garnedd - neu'r twmpath. Ymddengys y byddai tua 24 metr (80 o droedfeddi) o hyd ac 11 metr (35 o droedfeddi) o led a'r siambr yn y pen dwyreiniol. Bellach mae'r siambr yn cynnwys tair carreg unionsyth â chapfaen yn pwyso hyd at 35 o dunelli. Erys y cwestiynau am ba mor hir y cafodd ei defnyddio a phwy a gladdwyd yma yn gwestiynau heb eu hateb ond cofnodwyd olion dynol a chrochenwaith a ganfuwyd ar y safle ryw bryd cyn 1875 gan yr hynafiaethydd J. W. Lukis.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd 11/2m (2.4km) i’r De o Sain Nicolas, oddi ar yr A48, 6m (9.7km) i’r De Orll. o Gaerdydd

Rheilffordd Rheilffordd Parc Waun-gron 41/2m (7.2km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50