Abaty Ystrad Fflur

Atyniad Ardystiedig — Cymru Mynyddoedd Cambrian - Llysgennad Twristiaeth Tywysogion Deheubarth
Abaty Ystrad Fflur

Abaty Ystrad Fflur

Mae llawer o bethau i’ch denu yn y safle hanesyddol bwysig, atgofus hwn

Yn gyfarwydd â’r iaith Ladin? Y cyfieithiad Cymraeg o Strata Florida yw Ystrad Fflur.

Roedd mynachod Sistersaidd y canol oesoedd yn entrepreneuriaid go iawn. Er iddynt geisio llefydd gwyllt ac unig i arfer eu crefydd, fel datblygwyr brwd, gwnaethant fanteisio ar y lleoliad gwledig hwn ger Tregaron i gasglu llawer o dir. Roedd angen y lle arnynt i ffermio miloedd o ddefaid a oedd yn ffynhonnell incwm iddynt. Adeiladwyd ffyrdd a phontydd ganddynt hefyd a lwyddodd i ddenu pererinion a masnachwyr i’r abaty. Cam doeth iawn.

Yn gyflym, daeth Ystrad Fflur nid yn unig yn safle crefyddol o bwys mawr yng Nghymru ond hefyd yn gartref naturiol i ddiwylliant Cymreig. Mae Dafydd ap Gwilym, un o feirdd mwyaf adnabyddus y canol oesoedd yng Nghymru, wedi’i gladdu yma o dan ywen.

Bellach yn adfail, mae mawredd y porth gorllewinol mawr cerfiedig yn dystiolaeth o’i statws blaenorol. Gellir gweld cynllun yr eglwys yn eglur o hyd ac, yn rhyfeddol, mae rhai o’r teils addurnedig gwreiddiol o’r abaty wedi goroesi. Mae un ohonynt, ‘Dyn â’r Drych’, yn dangos gŵr bonheddig o’r canol oesoedd yn edmygu ei hun mewn drych!

Digwyddiadau yn Abaty Ystrad Fflur

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 3 Tachwedd 2019

Amseroedd
Bob dydd 10am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £2.50

Seniors (Aged 65+) - £3.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth
  • 01974 831261
  • StrataFloridaAbbey@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SY25 6ES

Car Ffordd Isffyrdd o Bontrhydfendigaid, gellir ei gyrraedd o’r B4340

Rheilffordd Rheilffordd Aberystwyth 26km/16mllr Llinell Amwythig - Aberystwyth

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 820 (4km/2mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50