Capel a Ffynnon Sanctaidd Gwenffrewi

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Hydref 2017 - 31 Mawrth 2018
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 25 a 26 Rhagfyr 

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Ebrill 2018 - 30 Medi 2019
Bob dydd 9.00am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Dydd Iau 23 Mehefin agor am 2pm

Dydd Gwener 24 Mehefin agor am 12pm

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

  

Costau mynediad

Oedolyn - 80p
Teulu - £1.75
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - 60p
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Nid oes tâl mynediad i ymweld â'r capel.

Mae'r capel ar glo. Casglwch yr allwedd oddi wrth y curadur yn y Ganolfan Ymwelwyr. Mae'n rhaid talu blaendal o £5 am yr allwedd, a gaiff ei ddychwelyd i chi.

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau Toiledau i'r anabl Cadair olwyn ar gael
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Ceir mynediad i'r capel drwy fynd i lawr rhes o risiau, ar hyd llwybr gwastad byr ac yna i fyny ychydig o risiau i'r prif ddrws.
Mae mynediad gwastad da i'r ffynnon
Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer tua 6 char ac 1 lle parcio penodol i bobl anabl (tua 30 metr)

Mwynhau eich ymweliad

Toiledau ar gael yn y ganolfan ynwelwyr