Cestyll o’r Cymylau

Cymerwch y cyfle i weld rhai o henebion mwyaf eiconig Cymru o’r awyr.

  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???

Mae dros ddwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â safleoedd Cadw bob blwyddyn, ond ychydig iawn ohonynt fydd wedi’u gweld nhw fel hyn.

Gwyliwch y fideos yn ein cyfres newydd lle mae cestyll rhyfeddol ac adfeilion rhamantaidd o bob cwr o Gymru yn serennu.

Gweld y fideos trawiadol yn yr oriel uchod – neu eu gwylio at sianel YouTube Cadw.

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Abaty Tyndyrn

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Castell Biwmares

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Castell Caerffili

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Castell Caernarfon

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Castell Coch

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Castell Conwy

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Castell Cydweli

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Castell Rhaglan

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Castell Talacharn

YouTube — Cestyll o’r Cymylau: Llys yr Esgob Tyddewi