Abaty Tyndyrn

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Abaty Tyndyrn

  Abaty Tyndyrn

 • Abaty Tyndyrn

  Abaty Tyndyrn

 • Abaty Tyndyrn

  Abaty Tyndyrn

 • Abaty Tyndyrn

  Abaty Tyndyrn

 • Abaty Tyndyrn

  Abaty Tyndyrn

 • Abaty Tyndyrn

  Abaty Tyndyrn

Mae apêl yr abaty Sistersaidd eithriadol hwn mor gryf ag erioed

Ardal o harddwch eithriadol a ategir gan yr adeilad cain hwn o garreg. Pe bai’r muriau ond yn gallu siarad! Mae llafarganu’r mynachod yn atseinio drwy’r muriau yma. Er gwaethaf y ffaith bod cragen y strwythur crand hwn yn agored i’r elfennau, dyma’r abaty canoloesol sydd wedi goroesi orau yng Nghymru. Er i eglwys yr abaty gael ei hail-adeiladu o dan nawdd Roger Bigod, arglwydd Castell Cas-gwent gerllaw, ar ddiwedd y 13eg ganrif, mae cynllun gwreiddiol yr abaty i’w weld o hyd.

Tyndyrn oedd yr ail abaty Sistersaidd ym Mhrydain, a’r cyntaf yng Nghymru. Mae’r olion a welir heddiw yn gymysgedd o waith adeiladu sy’n cwmpasu cyfnod o 400 o flynyddoedd rhwng 1131 a 1536. Ychydig iawn o olion yr adeiladau cyntaf sydd wedi goroesi ond cewch eich rhyfeddu gan y ffenestri enfawr a’r cyfoeth o fanylion addurniadol a geir ar y muriau, y pyrth a’r bwaon uchel.

Rhannwyd tir yr abaty yn unedau amaethyddol neu faenorau yr oedd brodyr lleyg yn gweithio arnynt.

Ar 3 Medi 1536, ildiodd yr Abad Wyche Abaty Tyndyrn i swyddogion Brenin Harri’r VIII a, chyda hynny, daeth ffordd o fyw a oedd wedi para 400 o flynyddoedd i ben.

Mae Abaty Tyndyrn yn llawn bwrlwm 500 mlynedd yn ddiweddarach! Mae rhaglen fawr o waith cadwraeth a barodd ddwy flynedd wedi’i chwblhau ar y wyneb gorllewinol eiconig o’r 13eg ganrif – un o ryfeddodau mawr pensaernïaeth Gothig ym Mhrydain. Mae’r cerflun o Mair a’r Plentyn wedi’i osod yn ystlys ddeheuol yr abaty i bawb ei weld.

Ydych chi'n trefnu gwyliau neu hoe fach yn Nyffryn Gwy? Mae Beaufort Cottage — eiddo o'r ddeunawfed ganrif sydd wedi'i adfer gan Cadw — yn foethus ac mae ganddo olygfa ragorol o'r abaty o ffenestr yr ystafell wely. Rhagor o wybodaeth am y bwthyn hudolus hwn.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Digwyddiadau yn Abaty Tyndyrn

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019

Amseroedd

Llun a Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Admission costs

Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10

Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau
 • 01291 689251
 • TinternAbbey@llyw.cymru    
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
 • Dim ysmygu.
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr

Lawrlwythiadau

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP16 6SE

Car Ffordd O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48, Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 i’r M48.

Rheilffordd Rheilffordd 7km/4mllr Cas-gwent, Caerdydd - Cas-gwent/Caerloyw.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 300m/325llath, llwybr Rhif 69, Cas-gwent - Trefynwy.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhanbarthol 32 (250m/276llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.