Abaty Tyndryn

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Mawrth - 30 Mehefin 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Gorffennaf - 31 Awst 2018
Bob dydd 9.30am – 6.00pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Medi - 31 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am – 5.00pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019

Llun a Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Costau mynediad

Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10

Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau
  • 01291 689251
  • TinternAbbey@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
  • Dim ysmygu.
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae'r rhan fwyaf o'r ardal yn lawntydd gwastad gyda rhai llwybrau wedi'u graeanu
Mae mynediad o ran symudedd yn bosibl yn y rhan fwyaf o'r safle
Mae maes parcio mwy a rennir ger mynedfa'r abaty, codir tâl. Mae tua 55 o leoedd gan gynnwys 5 lle penodol i bobl anabl
Mae lleoedd parcio penodol i fysiau. Mae hefyd faes parcio gorlif â 25 o leoedd, codir tâl

Mwynhau eich ymweliad

Meinciau ar gael
Mae cyfleusterau toiled o fwen y safle, gyda chyfleusterau newid cewynnau