Llys a Chastell Tre-tŵr

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
6 Tachwedd 2017 - 23 Mawrth 2018

Dydd Iau i ddydd Sadwrn — 10.00am – 4.00pm

Wedi cau ddydd Sul i ddydd Mercher


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

24 Mawrth - 4 Tachwedd 2018
Bob dydd 10am – 5pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
5 Tachwedd 2018 - 23 Mawrth 2019

Dydd Iau i ddydd Sadwrn — 10.00am – 4.00pm

Wedi cau ddydd Sul i ddydd Mercher


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10

Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • Tretowercourt@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae'r llys yn hygyrch yn gyffredinol ond gall y fynedfa goblog fod yn anaddas i ddefnyddwyr cadair olwyn a bygis
Gall mynedfa ar yr ochr fod ar gael os bydd angen
Mae maes parcio wedi'i raeanu ac mae lleoedd parcio ar ochr y ffordd gyferbyn â'r llys ar gyfer tua 30 o gerbydau
Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl

Mwynhau eich ymweliad

Byrddau picnic a meinciau ar gael
Mae toiledau i'r ddau ryw ar y llawr gwaelod ac mae toiled sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn ar gael
Nid oes cyfleusterau newid cewynnau ar y safle
Dolen sain ar gael