Abaty Glyn y Groes

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Abaty Glyn y Groes

  Abaty Glyn y Groes

 • Abaty Glyn y Groes

  Abaty Glyn y Groes

 • Abaty Glyn y Groes

  Abaty Glyn y Groes

 • Abaty Glyn y Groes

  Abaty Glyn y Groes

 • Abaty Glyn y Groes

  Abaty Glyn y Groes

Mae ymweliad â’r safle diddorol hwn yn dwyn bywydau’r mynachod Sistersaidd i gof

Bywyd llwm ac unig oedd bywyd y mynachod Sistersaidd. Byddai canfod y lleoliad arunig ond rhyfeddol hwn wedi rhoi gwên ar wyneb y brodyr duwiol hyn.

Dechreuwyd ar y gwaith o’i adeiladu yn 1201. Wyth canrif yn ddiweddarach ac mae’r abaty yn un o’r rhai sydd wedi goroesi orau yng Nghymru. Mae hyd yn oed pwll pysgod y mynachod yn dal i fod yn llawn dŵr!

O’i gloestrau i’r cabidyldy gyda’i do bwaog trawiadol, cynlluniwyd yr abaty hwn yn unol â natur dduwiol ei breswylwyr. Roedd yr abaty hefyd yn rhyfeddol o hunangynhaliol. Mae’r diolch am hynny i’r brodyr lleyg. Roeddent yn hapus i fynachod y côr weddïo tra’u bod yn ymgymryd â’r gwaith o drin y tir. Ffrindiau oll ynghyd? Wel, ddim yn hollol. Byddai’r mynachod yn cynnal eu gwasanaethau beunyddiol yn y côr, wedi’u gwahanu gan sgrîn oddi wrth y brodyr lleyg a fyddai’n addoli yng nghorff eglwys yr abaty.

Wynebodd Abaty Glyn y Groes gyfnodau anodd; dioddefodd dân difrifol a bu’n destun ymosodiadau niferus ond aeth ymlaen i ennill enw da am ei werthfawrogiad o’r celfyddydau llenyddol. Yn 1535, nodwyd mai’r abaty oedd yr ail fynachdy Sistersaidd mwyaf cyfoethog ar ôl Tyndyrn. Erbyn hyn, roedd y Sistersiaid wedi llacio eu trefn lem. Crëwyd ystafell gysurus wedi’i chynhesu ar gyfer yr abad. Serch hynny, ni pharhaodd y cyfoeth a’r lletygarwch newydd hwn yn hir. Diddymwyd Glyn y Groes gan archddyfarniad brenhinol yn 1537.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Digwyddiadau yn Abaty Glyn y Groes

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 3 Tachwedd 2019

Amseroedd

Mercher a Sul 10am–5pm

Llun i Mawrth mynediad am ddim 10am–4pm

Gwener ar Sul Tal mynediad arferol

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free
Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £2.50

Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Lluniaeth
 • 01978 860326
 • ValleCrucisAbbey@llyw.cymru    
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL20 8DD

Car Ffordd Ar yr A542 o Langollen, tua 3km/2mllr (ar y dde)

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Wrecsam, llwybr Caer-Wrecsam/Amwythig

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 4km/2.5mllr Gwesty Bridge End Llangollen, llwybr Rhif X5, Wrecsam-Llangollen

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50