Map Hanes Cymru

Paratowch i wisgo eich esgidiau cerdded — mae’n amser mynd allan i archwilio Cymru…

Ydych chi wedi bod eisiau adnabod Cymru yn seiliedig ar eich hoff gyfnodau hanesyddol? Mae Map Hanes Cymru yn gadael i chi wneud hynny’n union, drwy ddosbarthu dros 50 o safleoedd hanesyddol gorau’r wlad yn 12 thema hanesyddol allweddol.
Oedwch uwch ben y llinellau lliw i ddatguddio llwybr pob thema hanesyddol a chliciwch ar y dotiau i ddangos y daith eithriadol sy’n gysylltiedig.

Mae Cymru’n llawn dop o hanes — ble fyddwch chi’n mynd ar eich antur Gymreig?

Eisiau cymryd rhan? Rhannwch eich antur Gymreig gyda ni drwy ddefnyddio’r hashnod #MapHanesCymru.

Dydy’r map rhyngweithiol ddim ar gael ar gyfer y maint hwn. Gwnewch faint eich sgrin yn fwy os gwelwch yn dda neu cliciwch yma i weld dewis arall o’r map rhyngweithiol.