Teithiau sain

Lawrlwytho, gwrando a dod â hanes Cymru yn fyw...

Gwenllian

Gwenllian

I helpu i ddod â Map Hanes Cymru yn fyw, mae Cadw wedi creu cyfres o deithiau â theclyn sain sy'n rhoi'r hanes y tu ôl i bedwar o hoff 'Arwyr ac Arwresau' Cymru.

O stori drasig Branwen ferch Llyr i hanes balch Llywelyn Fawr, mae modd lawrlwytho pob taith â theclyn sain MP3 i'w defnyddio gartref, yn y car a hyd yn oed ar safle.

Stori Llywelyn Fawr
Mae'r daith sain hon yn cyfeirio at amrywiol safleoedd sydd wedi'u cynnwys o dan y thema 'Tywysogion Gwynedd' ar Fap Hanes Cymru.

Stori Gwenllian
Mae'r daith sain ar gyfer Gwenllian yn cyfeirio at frwydr a ddigwyddodd ger Castell Cydweli - safle allweddol ar lwybr 'Arglwyddi'r Mers Deheuol' Map Hanes Cymru.

Stori Sidney Gilchrist Thomas
Mae'r daith sain hon yn cysylltu'n glir â Gwaith Haearn Blaenafon - safle allweddol ar thema 'Cymru: y Wlad Ddiwydiannol Gyntaf' Map Hanes Cymru.

Stori Branwen ferch Llyr
Mae gan y stori hon gysylltiad â Chastell Harlech - un o'r safleoedd sydd wedi'i gynnwys o dan thema 'Cestyll Edward I' Map Hanes Cymru.