Castell Weble

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Tachwedd 2017 - 31 Mawrth 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm
 • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
 • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
 • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Ebrill - 31 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am – 6.00pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019
Bob dydd 9.30am - 5.00pm
 • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
 • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
 • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Toiledau
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Glaswellt am 50 metr cyn mynedfa'r castell gyda llwybr coblog serth sydd weithiau'n llithrig
Mae castell ar sawl lefel. Mynediad i gadeiriau olwyn yn anodd
Mae maes parcio bach ar gyfer 5 car ac mae lleoedd parcio ar ochr y ffordd ar gyfer 15 car ychwanegol 100 metr o'r castell
Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl. Gellir rhoi caniatâd i barcio ar dir fferm yn agosach at y castell

Mwynhau eich ymweliad

Byddwch yn ofalus er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill gan mai tir amaethyddol yw hwn/fferm weithiol yw hon gyda da byw a/neu beirianwaith arni.
Ewch yn syth at yr heneb a pheidiwch â chyffwrdd â'r da byw.

Byrddau picnic a meinciau ar gael

Mae toiledau yng ngardd y ffermdy