Y Castell Gwyn

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018

Bob dydd 10.00am – 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019

Bob dydd 10.00am – 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Dim ysmygu Byrddau picnic
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Ceir mynediad ar hyd llwybr byr wedi'i raeanu o ardal barcio â lleoedd cyfyngedig. Mae angen croesi pont dros ffod llawn dŵr i gyrraedd prif ardal y castell o'r ward allanol fawr, ac mae modd ei chyrraedd dros bont fach sy'n croesi ffos sych
Mae mynediad o ran symudedd yn dda i'r rhan fwyaf o'r ardaloedd
Lleoedd parcio ar gyfer tua 4 cerbyd. Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl

Mwynhau eich ymweliad

Byrddau picnic a meinciau ar gael