Darganfyddwch ffordd newydd o roi hwb i’ch ffitrwydd yn 2019!

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Darganfyddwch ffordd newydd o roi hwb i’ch ffitrwydd yn 2019!

Mae Castell Caerffili, y castell mwyaf yng Nghymru, yn cynnal dosbarth ffitrwydd wythnosol ac rydym yn eich gwahodd chi i... ddechrau eich diwrnod gyda phwl o endorffinau a golygfa sy’n curo unrhyw gampfa!

Cynhelir y sesiynau bob dydd Sadwrn o 8.30 tan 9.15am hyd at ddiwedd mis Mawrth 2019 am ddim ond £5 y person.*

Peidiwch â phoeni, ni fydd disgwyl i chi godi injan gwarchae neu luchio teflynnau dros waliau’r castell. Bydd ION Strength and Conditioning yn eich arwain ar awr fywiocaol o symudiadau egnïol sy’n addas ar gyfer pob lefel ffitrwydd ac yn cyfuno’r dulliau ffitrwydd diweddaraf.*

Felly os ydych chi’n symudwr brwdfrydig, dewch i ymuno â ni ar foreau Sadwrn!

*£4 i fyfyrwyr Coleg y Cymoedd a gweithwyr Cyngor Bwrdeistref Caerffili

*Mae’r sesiynau rhain ar gyfer oedolion yn unig ac yn cael eu darparu gan ION Strength and Conditioning.

E-bostiwch unrhyw gwestiynau at info@ioncardiff.com 

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
05 Ion - 23 Maw 2019

Amseroedd
8.30am - 9.15am

Prisiau
Oedolyn - £5.00

 *£4 i fyfyrwyr Coleg y Cymoedd a gweithwyr Cyngor Bwrdeistref Caerffili.

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • 02920 883143
  • CaerphillyCastle@llyw.cymru
  • Safleoedd gollwng i ymwelwyr anabl mewn ceir wrth y brif fynedfa
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF83 1JD

Car Ffordd A468 (o Gasnewydd), M4 (Cyff 32), A470, A469 (o Gaerdydd).

Rheilffordd Rheilffordd 1km/0.6mllr Caerffili, ar lwybr Caerdydd-Bargod Rhymni.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Gyferbyn, Caerffili/Islwyn Rhif 26, Caerdydd-Caerffili/Tredegar.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.