Helfa Wyau Pasg y Mynachod

Ymunwch â ni yn Abaty Glyn y Groes ar Sul y Pasg ar gyfer ein Helfa Wyau Pasg flynyddol!  


Bydd y 50 plentyn cyntaf yn derbyn ŵy siocled.

Mae ein mynach wedi colli ei wyau. Allwch chi ddod o hyd iddyn nhw i gyd yn yr abaty?

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
21 Ebr 2019

Amseroedd
10am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free
*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18

Pensiynwyr - £3.40
Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.50

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Lluniaeth
  • 01978 860326
  • ValleCrucisAbbey@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL20 8DD

Car Ffordd Ar yr A542 o Langollen, tua 3km/2mllr (ar y dde)

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Wrecsam, llwybr Caer-Wrecsam/Amwythig

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 4km/2.5mllr Gwesty Bridge End Llangollen, llwybr Rhif X5, Wrecsam-Llangollen

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50