Dathlu'r Gwanwyn gyda Chrefft Pasg a Llwybr Cwningen y Pasg 

Dewch i ddathlu’r Gwanwyn yn yr Abaty!

Mae gennym chwe diwrnod o grefftau gwych, gan gynnwys gwneud cerdyn, masgiau, melinau gwynt, magnetau defaid, pompomau, pypedau, cylchoedd allweddol a llawer mwy o bethau cyffrous i'w gwneud. Hefyd, ceisiwch ddod o hyd i'r holl gliwiau ar Llwybr Cwningen y Pasg!

Diwrnodau Crefft - 

17 Ebrill 1pm - 4.30 pm

19-22 Ebrill 11am - 4.30 pm

24 Ebrill 1pm - 4.30 pm

Crefftau dyddiol dros Benwythnos y Pasg.
Llwybr drwy'r dydd.

17 Ebrill - Prynhawniau Crefft y Pasg - Gwnewch Gerdyn Pasg
Gwener y Groglith - Dydd Cwningen y Pasg!
Sadwrn y Pasg - Dathlwch Wŷn y Gwanwyn!
Sul y Pasg - Dydd Wyau y Pasg
Dydd Llun y Pasg - Crefftau'r Pasg
24 Ebrill - Prynhawniau Crefft y Pasg

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
17 Ebr - 24 Ebr 2019

Prisiau
Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free
*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18

Pensiynwyr - £3.40
Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.50

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth
  • 01974 831261
  • StrataFloridaAbbey@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SY25 6ES

Car Ffordd Isffyrdd o Bontrhydfendigaid, gellir ei gyrraedd o’r B4340

Rheilffordd Rheilffordd Aberystwyth 26km/16mllr Llinell Amwythig - Aberystwyth

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 820 (4km/2mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50