Llwybr y Pasg

Allwch chi ddilyn y llwybr mae ein “bwni brysur” wedi ei adael o gwmpas adfeilion y castell o’r 12fed ganrif a thrwy ysblander y llys o’r 15fed ganrif yn Nhre-tŵr - a chael gwybod ble mae wedi cuddio’r wyau Pasg...?

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
21 Ebr - 22 Ebr 2019

Amseroedd
10am - 5pm

Prisiau
Oedolyn - £7.30
Teulu - £21.20*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free
Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.40 
Pensiynwyr - £5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • 01874 730279
  • Tretowercourt@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP8 1RD

Car Ffordd Arwyddion ym mhentref Tretŵr, oddi ar yr A479 5km/3mllr i’r gogledd-orllewin o Grucywel

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Y Fenni, Manceinion/Lerpwl-Y Fenni/Caerdydd

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 400m/430llath, llwybr rhif X43, Aberhonddu-Y Fenni

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 (8km/5mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50