Groto Siôn Corn 

Llun o Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 Rhagfyr - dewch i weld Siôn Corn yn ein groto yn y Gwaith Haearn y Nadolig hwn – cyfle heb ei ail i greu atgofion unigryw gyda’r teulu cyfan! 

Sesiynau Cymraeg a Saesneg ar gael. Rhaid archebu ymlaen llaw - ffoniwch y safle i gael mwy o wybodaeth ac i archebu lle ar 01495 792615

£5 y plentyn i ymweld â'r groto, yn cynnwys anrheg. Mynediad am ddim fel arfer i safle’r Gwaith Haearn ar y diwrnod i bob ymwelydd, sy’n cynnwys llwybr Nadolig am ddim.

Mynediad olaf 3.30pm.

Mae'r groto wedi’i leoli o fewn y safle.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
01 Rha - 23 Rha 2018

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - Am Ddim/Free*
Teulu - Am Ddim/Free*
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am Ddim/Free*
Aelod - Am Ddim/Free*
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free*

*Bydd tâl o £5 y plentyn a fydd yn cynnwys anrheg, ond mynediad am ddim fel arfer i safle’r Gwaith Haearn ar y diwrnod i bob ymwelydd.

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 • 01495 792615
 • BlaenavonIronworks@llyw.cymru
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
  http://www.noflydrones.co.uk/
 • Ymwelwyr sy'n defnyddio cadeiriau olwyn neu sydd â phroblemau symudedd neu gydbwysedd gall ddod o hyd i'r cyflwr y ddaear trwy gydol y gwaith haearn yn anodd i gyd-drafod, oherwydd natur y deunydd arwyneb
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP4 9RQ

Car Ffordd Ar hyd yr A4043, dilynwch yr arwyddion i Amgueddfa Lofaol Big Pit a Gwaith Haearn Blaenafon.

Rheilffordd Rheilffordd 12km/8mllr, Pont-y-pŵl a New Inn, ar lwybr Manceinion/Lerpwl-Pont-y-pŵl/Caerdydd.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 3km/2mllr, llwybr X24 o Gasnewydd drwy Gwmbrân, Pont-y-pŵl a’r Farteg.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 46 (600m/656llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.