Harlech a Rhyfel y Rhosynnod

Castell Harlech

Castell Harlech

Castell Harlech sydd ar record am y gwarchae hiraf erioed yn hanes y Deyrnas Unedig , y gân ‘Gwŷr Harlech’ a’r ffaith fod y Frenhines Margaret o Anjou yn cysgodi o fewn y muriau cadarn… digwyddodd hyn i gyd yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnod.

Camwch yn ôl i’r gorffennol a darganfod sut oedd bywyd yn y 1460au, pan fydd aelodau’r ‘Wythe Retinue’ yn mynd â chi yn ôl i gyfnod Rhyfeloedd y Rhosynnod.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
25 Mai - 27 Mai 2019

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £7.30
Teulu - £21.20*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr- £4.40 
Pobl hŷn (Oed 65+) - £5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 17

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • 01766 780552
  • HarlechCastle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL44 2YH

Car Ffordd A496 o’r Bermo, A487/A496 o Borthmadog.

Rheilffordd Rheilffordd 200m/220llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 150m/170llath, llwybr Rhif 38 + 39 (Rhif 2 Dydd Sul), y Bermo-Harlech/Porthmadog.  https://www.visitharlech.wales/harlech-hoppa

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.