Historia Normannis

Historia Normannis: Dod â Hanes i Fyw!


Mae Historia Normannis yn teilwra eu digwyddiadau er mwyn astudio cyfnod y Normaniaid yng Nghymru a Lloegr. Maen nhw’n dod â hanes yn fyw mewn ffordd sy’n hanesyddol gywir, deniadol a chyffrous. Cewch weld, teimlo a chlywed am agweddau o fywydau a marwolaethau pobl, marchogion, rhyddfreinwyr, crefftwyr, menywod y llyw a Barwniaid y Deyrnas o’r 12fed ganrif.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
26 Mai - 27 Mai 2019

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £2.50 
Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • 01554 890104
  • KidwellyCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA17 5BQ

Car Ffordd Cydweli ar hyd yr A484.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.2mllr Cydweli, ar lwybr Abertawe-Aberdaugleddau/Doc Penfro.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 100m/110llath, llwybr Rhif X11/X12, Abertawe-Caerfyrddin.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (400m/437llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.