Ysgol Cellweirwyr Juggling Jim

Diwrnod o adloniant a ffwlbri gydag Ysgol Ceillweirwyr Juggling Jim lle byddwch yn dysgu i berffeithio eich sgiliau troelli platiau a jyglo.

Yn ogystal â throelli platiau a jyglo, cewch gyfle i fynychu Ysgol Marchogion Gwirion Jim a rhoi cynnig ar ymryson twrnamaint ar geffyl pren, lladd dreigiau a trebuchet bach. Diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan.  

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
26 Mai 2019

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £2.50 
Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy
  • 01994 427906
  • LaugharneCastle@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA33 4SA

Car Ffordd A4066 o Sanclêr.

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Caerfyrddin, ar lwybr Abertawe-Caerfyrddin/Aberdaugleddau/Doc Penfro.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 100m/110llath, llwybr Rhif 222, Caerfyrddin-Talacharn/Pentywyn.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (300m/328llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.