Cwrdd â’r Dinosoriaid

Castell Rhaglan Awn yn ôl i’r cyfnod Cynhanesiol a chyfarfod â Tiny, y Stegosawrws bach. Bydd Mr a Mrs Ug a’u cyfeillion cynhanesiol hwyliog yn arwain yr hwyl.  

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
26 Mai - 27 Mai 2019

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £7.30
Teulu - £ 21.20 *
Aelod - Am Ddim / Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim / Free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £4.40
Pobl hŷn (Oed 65+) - £5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 17

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Bluetooth Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • 01291 690228
  • RaglanCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP15 2BT

Car Ffordd Ar yr A40 gan ddilyn yr arwyddion i Raglan.

Rheilffordd Rheilffordd Casnewydd 30km/19mllr llinellau Caerdydd-Bryste, Birmingham, Llundain a Manceinion.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 11km/7mllr Trefynwy, llwybr Rhif 60, Casnewydd-Trefynwy. Bob 2 awr yn ddyddiol.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic Llwybr Rhanbarthol Rhif 423 (1km/0.6mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.