Clwb Saethyddiaeth Red Dragon

Rhowch gynnig arni ar Ddydd Saethyddiaeth!

Dewch i gwrdd ag aelodau ein clwb saethyddiaeth - Saethyddion Red Dragon o Gaernarfon.

Byddant yn arddangos sut mae’r bwa wedi esblygu ers cyfnod y bwa hir canoloesol yn ogystal â darparu cyfarwyddiadau ar sut i saethu - £3 ar gyfer 6 saeth.

Dysgwch sut i lwytho a saethu trebuchet, gwyliwch of saethau’n creu pen saeth ganol oesol a saer saethau’n gosod plu.

Bydd gwragedd y garsiwn yn y gwersyll ac yn trafod meddyginiaethau bwyd a pherlysiau canol oesol.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
25 Mai - 26 Mai 2019

Amseroedd
11.00am - 3.30pm

Prisiau
Oedolyn - £9.90
Teulu - £28.90*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £6.00 
Pobl hŷn (Oed 65+) - £8.00

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 17 oed

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • 01286 677617
 • CaernarfonCastle@llyw.cymru
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer hyd at 6 char y tu blaen i'r castell. Mae maes parcio cyhoeddus amser hir ar gael ar lan y dŵr y tu cefn i'r castell.
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 • Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

  Cyfarwyddiadau

  Cod post LL55 2AY

  Car Ffordd A4085, A487(T), B4366.

  Rheilffordd Rheilffordd 16km/10mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.

  ???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath Caernarfon Pen Llŷn, llwybr Rhif 5/5A/5B, Bangor-Caernarfon.

  ???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.