Picnic wrth Wylio’r Môr

Castell Cricieth

Castell Cricieth

Dewch i ymuno â ni yng Nghastell Cricieth am noswaith hamddenol o wylio’r môr, lle daw’r moroedd lleol a’r bywyd gwyllt ynghyd drwy’r flwyddyn.

Bydd ein staff a’n gwirfoddolwyr wrth law i helpu dangos y bywyd gwyllt a’i adnabod. 

Defnyddiwch ein binocwlars arbennig er mwyn edrych allan ar y môr a cheisio gweld dolffin, gwylanwyddau neu ben morlo yn y dŵr. 

Gwisgwch yn gynnes a pheidiwch ag anghofio’ch picnic!

Picnic wrth wylio’r môr o waliau’r castell.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
17 Ebr 2019

Amseroedd
6.30pm - 7.45pm

Prisiau
Oedolyn - £5.80
Teulu - £16.80*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free
Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £3.50 
Pensiynwyr - £4.60

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • 01766 522227
  • Criccieth.Castle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL52 0DP

Car Ffordd A497 i Gricieth o Borthmadog neu Bwllheli.

Rheilffordd Rheilffordd 400m/440llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath, llwybr Rhif 3, Porthmadog-Cricieth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.