Brwydr Rhuddlan 1062 OC Safiad Olaf y Brenin Gruffydd

Hwyl ar Ŵyl y Banc: Brwydr Rhuddlan 1062 OC

Hwyl ar Ŵyl y Banc: Brwydr Rhuddlan 1062 OC


Mae gwahoddiad i’n hymwelwyr ifanc ymuno â Byddin y Rhyfelwyr Ifanc.

Ymunwch â’n cymeriadau hanesyddol wrth iddynt eich tywys yn ôl i’r flwyddyn 1062 OC. Dysgwch sut oeddynt yn byw a rhowch gynnig ar sgiliau gwahanol. Cewch hefyd fwynhau brwydr ysblennydd yn cael ei hail-greu.  

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
26 Mai - 27 Mai 2019

Amseroedd
10.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £2.50 
Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 17

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • 01745 590777
  • RhuddlanCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL18 5AD

Car Ffordd Rhuddlan ar hyd yr A525 neu’r A547.

Rheilffordd Rheilffordd 6km/4mllr y Rhyl, llwybr Caer-Prestatyn/Llandudno.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 220m/250llath gwasanaethau 35/36, y Rhyl-Rhuddlan/Prestatyn, a gwasanaeth 51, Dinbych-y Rhyl.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.