Ffasiwn a Harddwch Tuduraidd

Dewch i Blas Mawr i ddysgu am ffasiwn a nwyddau harddwch Tuduraidd coeth.

Dewch i ddarganfod pam roedd cadw wyneb mor bwysig a beth oedd cost farwol harddwch.

Gallwch greu mwgwd dawns fasgiau Tuduraidd ffasiynol eich hun.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
25 Mai 2019

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £7.30
Teulu - £21.20*
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £4.40
Pobl hŷn (Oed 65+) - £5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18

Gwybodaeth am y lleoliad

Plas Mawr

Gweld pob digwyddiad yma

Cyfleusterau a gwybodaeth

Taith sain Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • 01492 573605
  • PlasMawr@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL32 8DE

Car Ffordd Conwy ar yr A55 neu’r B5106.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.3mllr Cyffordd Llandudno neu 0.6km/0.4mllr Gorsaf Conwy, ar lwybr Crewe-Cyffordd Llandudno/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220 llath, llwybr Rhif 5, Caernarfon - Conwy/Llandudno

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (150m/164llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.