Castell Caernarfon yn croesawu arddangosfa pabis Weeping Window Tŵr Llundain

Arddangosfa Poppies: Weeping Window yn dod i Gastell Caernarfon yn ystod hydref 2016.

Bydd Poppies: Weeping Window, gan yr artist Paul Cummins a’r dylunydd Tom Piper, yn cael ei arddangos yng Nghastell Caernarfon yn hydref 2016. 

Bydd arddangosfa o babïau Weeping Window o’r gosodiad celf ‘Blood Swept Lands and Seas of Red’ yn agor yng Nghastell Caernarfon ar 11 Hydref 2016, ac wedi’i chyflwyno’n arbennig gan raglen 14-18 NOW i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr. Bydd y cerflun i’w weld yn y castell tan 20 Tachwedd 2016.

© Richard Lea-Hair and Historic Royal Palaces

Yn Weeping Window, mae miloedd lawer o babïau cerameg yn llifo o ffenestr uchel i’r ddaear islaw. Bydd ail gerflun, Wave, yn cael ei arddangos mewn lleoliadau eraill ar draws y DU. Mae’r ddau gerflun a grëwyd gan yr artist Paul Cummins a’r dylunydd Tom Piper yn cael eu cyflwyno i weddill gwledydd Prydain fel rhan o raglen 14-18 NOW. Trwy gyflwyno’r ddau gerflun i gynulleidfaoedd newydd ledled y DU, y nod yw sbarduno trafodaethau newydd am waddol y Rhyfel Byd Cyntaf, fel holl brosiectau 14-18 NOW.

Cafodd y cerfluniau trawiadol hyn eu cyflwyno’n wreiddiol fel elfennau cerfluniol dramatig allweddol fel rhan o osodiad celf ‘Blood Swept Lands and Seas of Red’ yn Nhŵr Llundain yn hydref 2014, ac o dipyn i beth, fe’i hamgylchynwyd yn raddol gan faes enfawr o babïau, pob un wedi’i blannu gan wirfoddolwr er cof am filwr Prydeinig a Trefedigaethol a syrthiodd yn y Rhyfel Mawr. Cydiodd yn nychymyg y cyhoedd a denu dros 5 miliwn o bobl i’w weld.

© Richard Lea-Hair and Historic Royal Palaces

Arddangosfa dros dro oedd hon i fod yn wreiddiol, gyda môr o babïau yn ehangu fwyfwy hyd nes y plannwyd y pabi coch olaf ar 11 Tachwedd 2014. Ar ôl cwblhau’r cyfan, fodd bynnag, cytunwyd y dylai’r gwaith celf wrth galon y weithred ehangach o gofio, gael ei gadw er budd gwledydd Prydain gyfan. Mae 14-18 NOW yn ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Backstage a Sefydliad Clore Nuffield am eu cymorth i warchod y cerfluniau hyn am byth.

Am weddill rhaglen 14-18 NOW, bydd cerflun Wave a Weeping Window yn ymddangos mewn lleoliadau dethol o amgylch y DU, cyn dod i ben y daith yn amgueddfeydd IWM North ac IWM London yn ystod hydref 2018. Bydd y ddau gerflun yn cael eu cyflwyno’n rhodd i’r Imperial War Museums wedyn.

Weeping Window o osodiad celf ‘Blood Swept Lands and Seas of Red’. Y pabïau a’r syniad gwreiddiol gan yr artist Paul Cummins. Cynlluniwyd y gosodiad gan Tom Piper. Gan Paul Cummins Ceramics Limited mewn cydweithrediad â’r Historic Royal Palaces, o arddangosfa wreiddiol Tŵr Llundain 2014.

Mae Cadw yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chymru dros Heddwch ac Amgueddfa RWF ar y cyflwyniad a rhaglenni cyhoeddus sy'n gysylltiedig â'r Arddangosfa Poppies: Weeping Window yng Nghastell Caernarfon.

Poppies