F.A.Q.

Ble y gallaf i barcio ar gyfer y digwyddiad?

Mae modd i chwe char barcio am ddim ar y stryd o flaen y castell, ond disgwylir iddi fod yn brysur iawn.  Mae maes parcio cyhoeddus arhosiad hir ar gael wrth y cei y tu ôl i’r castell.

A oes rhaid i mi ddod â thocyn wedi'i argraffu i'r digwyddiad?

Oes, bydd rhaid i chi naill ai argraffu’r tocyn neu ei ddangos ar eich ffôn symudol/tabled.  

Nid yw'r enw ar y cofrestriad/tocyn yn cyfateb i'r sawl fydd yn bresennol. Ydy hynny'n iawn?

Ydy.

A oes angen tocyn ar blant / y sawl sy’n cael gostyngiadau  / aelodau o Cadw?

Oes, bydd angen tocyn ar bawb sy’n bresennol.  

Hoffwn newid dyddiad fy nhocyn.  Beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni i drefnu eich bod yn cael ad-daliad ar gyfer y tocynnau yna.  Eich cyfrifoldeb chi fydd archebu tocynnau newydd ar ddyddiadau eraill, er ein bod yn argymell y dylech gadarnhau bod tocynnau ar gael gyntaf.  

Oriau Agor Castell Caernarfon

Hydref 11 - Hydref 31: 9.30am-5pm

Tachwedd 1 - Tachwedd 20: 10am-4pm

Bydd lluniaeth a nwyddau ar gael yn y Neuadd Fawr hefyd.  I gael rhagor o wybodaeth i ymwelwyr, yn cynnwys manylion hygyrchedd y safle, ewch i wefan Castell Caernarfon.