Atyniadau newydd yng Nghastell Caerffili — ar agor nawr!

Paratowch am antur hanesyddol fwyaf Cymru!

 • Map atyniad safle Nghastell Caerffili

  Map atyniad safle Nghastell Caerffili

 • Castell Caerffili Ddrysfa Gilbert

  Castell Caerffili Ddrysfa Gilbert

 • Castell Caerffili Gilbert de Clare

  Castell Caerffili Gilbert de Clare

 • Castell Caerfilli Bwrdd drysfa

  Castell Caerfilli Bwrdd drysfa

 • Ffau’r Dreigiau

  Ffau’r Dreigiau

 • Castell Caerffili Ffau’r Dreigiau

  Castell Caerffili Ffau’r Dreigiau

Wyt ti’n ddigon dewr i wynebu llond ogof o Ddreigiau Cymreig go iawn? 

Neu’n ddigon clyfar i drechu amddiffynfeydd caletaf Caerffili? 

Mae antur yn aros amdanat yng Nghastell Caerffili, a dau atyniad newydd i deuluoedd ar agor nawr!

Oherwydd ymgyrch Cestyll Byw! mae castell canoloesol mwyaf Cymru nawr yn fwy ac yn well nag erioed, diolch i Ddrysfa Gilbert a Ffau’r Dreigiau.

Mae’r gweddnewidiad mawr yn rhan o fuddsoddiad gwerth £9.5m gan Lywodraeth Cymru i wella’r profiad i ymwelwyr ar safleoedd hynod Cymru dros y tair blynedd nesaf.

Mae Drysfa Gilbert yn herio anturiaethwyr dewr i osgoi rhwystrau, datrys cliwiau a datgelu llwybrau cudd i gipio Caerffili heb gael eu dal gan Gilbert de Clare, sef ei berchennog yn y drydedd ganrif ar ddeg.

Ac mae Ffau’r Dreigiau yn cynnig cartref newydd i’r teulu o Ddreigiau Cymreig i roi cyfle i ymwelwyr brofi chwedl fawr y bwystfilod, gydag arddangosfa glyweledol gyfareddol a goleuadau dramatig, mwg a sŵn ysgyrnygu. 

Mae gweithgareddau eraill yn addas i'r teulu, megis Helfa Castell Caerffili a gêm y ‘Dreigiau Bach’.

Felly wyt ti’n barod am antur hanesyddol fwyaf Cymru? Cer i Gastell Caerffili i gael diwrnod bythgofiadwy o chwedloniaeth a hud a lledrith.