Dod â Chestyll Cymru’n fyw

Naw Digwyddiad Gwych dros yr Haf

 • Mwynhewch benwythnos o ddrygioni canoloesol yng Nghastell Caerffili

 • Dathlwch yn yr Ŵyl Fawr Ganoloesol yng Nghastell Biwmares

 • Dewch wyneb yn wyneb â Môr-ladron Cymreig yng Nghastell Harlech

 • Darganfod trysorau canoloesol yng Nghastell Coch

 • Beth am gael gweddnewidiad Tuduraidd yng Nghastell Rhaglan

 • Cymerwch ran yng ngorymdaith y ddraig yng Nghastell Caernarfon

 • Hyfforddi fel milwr arwrol yng Nghastell Harlech

 • Mynychu ysgol-gleddyf yng Nghastell Cas-gwent

 • Datrys dirgelwch yng Nghastell Conwy

  Datrys dirgelwch yng Nghastell Conwy

Yn ystod yr haf hwn, bydd ein safleoedd deniadol yn dod yn fyw gyda channoedd o ddigwyddiadau gwych ledled Cymru. 

Gallwch ddarganfod rhaglen lawn o ddigwyddiadau Cadw trwy ymweld â’r dudalen darganfod digwyddiad, ond dyma ddetholiad o rai o'r dyddiadau mwyaf cyffrous i gadw golwg amdanynt yng nghestyll mawreddog Cymru.

1. Datrys dirgelwch yng Nghastell Conwy 

Ewch i Gonwy ar ôl iddi dywyllu am berfformiad hanes byw rhyngweithiol o Gwaredigaeth Robin (Robin's Redemption).
Darganfyddwch gliwiau ysgrifenedig a gwrthrychau a datrys posau dirgel i ddatgelu dirgelwch a dysgu rhagor am hanes lleol yn y perfformiad rhyngweithiol unigryw hwn gan y cwmni theatr enwog, Live History.

Iau 21—Gwener 22 Mehefin.
Cynhelir y perfformiadau am 6.30pm ac 8pm. 

Mae angen archebu o flaen llaw.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

2. Darganfod trysorau canoloesol yng Nghastell Coch 

Dyma gyfle i ddatguddio eitemau dirgel o fywyd canoloesol Castell Coch gyda’ch dwylo’ch hun a magu sgiliau yng ngwaith cloddio a chofnodi archaeoleg. 

Dydd Sadwrn 14—Dydd Sul 15 Gorffennaf. 10am–4pm. 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

3. Mynychu ysgol-gleddyf yng Nghastell Cas-gwent

Treuliwch benwythnos dros yr haf gyda grŵp ail-greu Bowlore yng Nghastell Cas-gwent, lle gallwch chi fynychu ysgol-gleddyf a gwylio arddangosfeydd arf ac arfogaeth ryfeddol.

Dydd Sadwrn 28—Dydd Sul 29 Gorffennaf. 9.30am–6pm.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

4. Beth am gael gweddnewidiad Tuduraidd yng Nghastell Rhaglan 

Yn dychwelyd unwaith eto, bydd Beaufort Companye a’r War of the Roses Federation yn meddiannu castell Rhaglan am benwythnos ysblennydd o ail-fyw hanes a hwyl gyda cholur Tuduraidd. 

Dydd Sadwrn 28 — Dydd Sul 29 Gorffennaf. 11am–4pm. 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth 

5. Cymerwch ran yng ngorymdaith y ddraig yng Nghastell Caernarfon

Ymunwch â Chastell Caernarfon am ddiwrnod llawn antur y ddraig.
Gwyliwch orymdaith odidog Carnifal y Dreigiau o amgylch y castell a mwynhewch chwedlau hudolus am ddreigiau o bob cwr o'r byd.

Dydd Sul 29 Gorffennaf. 11am–3.30pm.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth 

6. Hyfforddi fel milwr arwrol yng Nghastell Harlech

Ydych chi'n ddewr, yn wrol ac yn gryf? Mae Castell Harlech yn chwilio am storm newydd o farchogion canoloesol i warchod y muriau cadarn.
Os ydych chi'n meddwl bod gennych yr hyn sydd ei angen, ewch i'r Castell yr haf hwn am ddiwrnod o hyfforddiant ar sut i amddiffyn mewn brwydr.

Bob dydd Mawrth rhwng 31 Gorffennaf a 28 Awst. 11am - 4pm.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

7. Mwynhewch benwythnos o ddrygioni canoloesol yng Nghastell Caerffili

Ewch i Gastell Caerffili am benwythnos bythgofiadwy o wallgofrwydd canoloesol gyda grŵp ail-greu Bowlore.

Gyda digonedd o arddangosfeydd hanes byw ac arddangosiadau arfau yn digwydd ar draws y ddau ddiwrnod, gallwch ddysgu sut i danio bwa a saeth a mynychu ysgol-gleddyf.

Dydd Sadwrn 11 — Dydd Sul 12 Awst. 10am–5pm.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

8. Dewch wyneb yn wyneb â Môr-ladron Cymreig yng Nghastell Harlech

Ho’r llong! Mae môr-ladron a morwyr wedi gorchfygu Castell Harlech am benwythnos o adrodd straeon, celf, crefft a chaneuon y môr.
Bachwch eich darn arian eich hun a chwrdd â'r Capten Jaxsparrow mewn diwrnod llawn dop o arddangosfeydd a gweithgareddau.

Dydd Sadwrn 11 — Dydd Sul 12 Awst. 10.30am–4pm.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth


9. Dathlwch yn yr Ŵyl Fawr Ganoloesol yng Nghastell Biwmares

Ymunwch â'r dathliadau yng Nghastell Biwmares wrth i’r gaer ysblennydd deithio yn ôl mewn amser i ddigwyddiad canoloesol mwyaf y flwyddyn.
Mwynhewch grefftau, gemau, saethu â bwa saeth, adar ysglyfaethus, stondinau bwyd a chrefft yn ogystal â'r cyfle i gymryd rhan yng ngorymdaith y ddraig o gwmpas y castell.

* Sylwer, nid yw Dreigiau Cadw yn rhan o'r digwyddiad hwn.

Dydd Mercher 22 — Dydd Llun 27 Awst. 10am–5pm.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth