Cwrs Carlam y Castell

11 Ffordd Gadarn i Gychwyn  ar Eich Antur  yn ein Castell!

 • Mynychu ysgol farchog yng Nghastell Harlech

  Mynychu ysgol farchog yng Nghastell Harlech

 • Mwynhewch bicnic ar lawnt fowlio Brenin Siarl I

  Mwynhewch bicnic ar lawnt fowlio Brenin Siarl I

 • Cymerwch hun-luniau perffaith o flaen y tŵr cam eiconig yng Nghastell mwyaf Cymru

  Cymerwch hun-luniau perffaith o flaen y tŵr cam eiconig yng Nghastell mwyaf Cymru

 • Chwiliwch am greaduriaid chwedlonol yng nghastell tylwyth teg Cymru

  Chwiliwch am greaduriaid chwedlonol yng nghastell tylwyth teg Cymru

 • Ewch i’r 'Pedwar Mawr'

  Ewch i’r 'Pedwar Mawr'

 • Gadewch i Gastell Talacharn eich ysbrydoli

  Gadewch i Gastell Talacharn eich ysbrydoli

 • Dod yn ddarn gwyddbwyll ar fwrdd gwyddbwyll maint bywyd

  Dod yn ddarn gwyddbwyll ar fwrdd gwyddbwyll maint bywyd

 • Chwiliwch am Ddreigiau Bach rhithiol sydd wedi'u cuddio o gwmpas saith castell canoloesol

  Chwiliwch am Ddreigiau Bach rhithiol sydd wedi'u cuddio o gwmpas saith castell canoloesol

 • Edrychwch allan o Dŵr yr Eryr uchel yng Nghastell Caernarfon

  Edrychwch allan o Dŵr yr Eryr uchel yng Nghastell Caernarfon

 • Ewch i ymweld â drysau castell hynaf Ewrop

  Ewch i ymweld â drysau castell hynaf Ewrop

Os ydych ar fin dechrau ar eich antur hanesyddol nesaf yn un o'n safleoedd deniadol, edrychwch ar restr o syniadau ysgogol ac ysbrydoliaeth greadigol ar gyfer eich ymweliad. 

Dyma ddetholiad o'n hoff brofiadau yn ein cestell i'ch helpu i wneud y gorau o'ch taith.

1. Dal y peiriannau gwarchae canoloesol ar waith yng Nghastell Caerffili

Gwyliwch mewn anghrediniaeth wrth i ergydau gael eu tanio dros waliau'r castell ac i mewn i'r ffos o amgylch!

2. Mynychu ysgol farchog yng Nghastell Harlech

Rhowch eich wyneb dewraf ymlaen ac ewch i Harlech am ddiwrnod dwys o hyfforddiant amddiffyn gyda marchogion canoloesol cymwys. Bydd Ysgol Haf Marchogion yn cael ei chynnal yn y castell bob dydd Gwener rhwng 28 Gorffennaf a 31 Awst 2018

3. Mwynhewch bicnic ar lawnt fowlio Brenin Siarl I

Efallai ei bod yn dipyn o syndod, ond yn y fan arbennig hon yng Nghastell Rhaglan, gallwch chi fwyta eich hoff frechdan o flaen llosgfynydd enfawr ...! (Ddim mewn gwirionedd ... Ond ymddengys bod llawer o'n fforwyr castell bach yn camgymryd Pen-y-fâl cyfagos am Fynydd Fuji!)

4. Cymerwch hun-luniau perffaith o flaen y tŵr cam eiconig yng Nghastell mwyaf Cymru 

Oeddech chi'n gwybod bod y tŵr cam yng Nghastell Caerffili yn ne Cymru yn pwyso allan yn fwy na thŵr Pisa?

5. Chwiliwch am greaduriaid chwedlonol yng nghastell tylwyth teg Cymru

Gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig, dilynwch lwybr hudolus o gwmpas Castell Coch ac edrychwch am ddeg rhywogaeth wahanol o dylwyth teg hudolus o amgylch y castell - pob un ag enw Cymraeg traddodiadol. I ddechrau, lawrlwythwch ap cyfredol Cadw.

6. Ewch i’r 'Pedwar Mawr'  

Mae Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Castell Conwy a Chastell Harlech yng ngogledd Cymru yn ffurfio Safle Treftadaeth y Byd UNESCO ar y cyd. 

7. Gadewch i Gastell Talacharn eich ysbrydoli

Cydiwch mewn beiro a dilynwch olion traed y bardd Cymreig, Dylan Thomas, wrth i chi ddarganfod y bardd ynoch yng nghanol yr heneb hardd.

8. Dod yn ddarn gwyddbwyll ar fwrdd gwyddbwyll maint bywyd

Ewch i Gastell Caernarfon i chwarae 'Gêm y Goron' - bwrdd gwyddbwyll maint llawn sy'n esbonio tarddiad Tywysogion Cymru, o Golofn Eliseg hyd heddiw.

9. Chwiliwch am Ddreigiau Bach rhithiol sydd wedi'u cuddio o gwmpas saith castell canoloesol

Gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig, chwiliwch am 70 o Ddreigiau Bach yng nghestyll Caerffili, Harlech, Biwmares, Conwy, Caernarfon, Rhaglan a Chas-gwent gan ddefnyddio'ch ffôn (hud). Lawrlwythwch ap cyfredol Cadw i ddechrau eich helfa.

10. Edrychwch allan o Dŵr yr Eryr uchel yng Nghastell Caernarfon

Mae Tŵr yr Eryr Caernarfon mor drawiadol fel y gallai basio, bron â bod, fel castell ynddo'i hun! Yn sefyll yn falch ar lannau’r Afon Menai, mae ei do cadarn yn brolio tri thwred ychwanegol, sy’n sefyll uwchben strydoedd cobls yr 17eg ganrif yng Nghaernarfon.

11. Ewch i ymweld â drysau castell hynaf Ewrop

Castell Cas-gwent yw cartref balch y drysau castell hynaf yn Ewrop. Allwch chi ddyfalu eu hoedran? Datryswch y pos hwn i ddarganfod: tywh tcna