Ydych chi’n meddu ar y gallu i fod yn Arwr yr Awyr?

  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???

Hologramau’n Gaeafgysgu

Mae dreigiau holograffig Caernarfon wedi mynd i gysgu am y gaeaf, a byddan nhw’n dychwelyd y flwyddyn nesaf!

Mae gan Gastell Caernarfon atyniad newydd sbon, y cyntaf o’i fath yn y DU, mae’n debyg, a gallwch chi fod ymhlith y cyntaf i roi cynnig arno.

Profiad 3D yw Arwyr yr Awyr ble gallwch reoli un o bedair draig holograffig wrth iddyn nhw hedfan fry uwchlaw model o Dŵr Eryr enwog Castell Caernarfon.

Gan reoli’r dreigiau ag iPads, gallwch greu argraff ar eich ffrindiau wrth i chi feistroli sgiliau sy’n cynnwys gwneud rholiau baril ac anadlu tân cyn cael amser rhydd i chwarae gyda’ch ffrind 3D newydd.

Gallwch brynu eich arddangosfeydd holograffig bach eich hunan yn y castell hefyd, er mwyn gallu mynd â’ch draig adref!

Os ydych chi wedi bod yn ddigon ffodus i ddod yn Arwr yr Awyr yn barod, gallwch glicio ar un o’r dolenni isod i gael mynediad i fideos yr hologram – mae un ar gyfer pob draig, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwylio pob un.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw tynnu’r gwaelod cardfwrdd oddi ar yr arddangosfa hologram wnaethoch chi’i phrynu a rhoi’r arddangosfa ar ben eich ffôn clyfar neu lechen ddigidol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n chwarae’r fideo ar ffurf sgrin lawn i gael y canlyniadau gorau.
Lleolir Arwyr yr Awyr yn llawr isaf Twr yr Eryr ac mae ar agor bob dydd yn ystod oriau agor arferol y safle.