Llun Cyfrifiadurol o’r Ddraig

???cadw.media.no_js???

Gwyliwch y Ddraig a dorrodd trwy amddiffynfeydd Castell Caerffili ym mis Mawrth eleni, yn dod yn fyw trwy animeiddiad cyfrifiadurol arbennig.

Mae’r animeiddiad 30 eilliad o hyd, sy’n ein hatgoffa o olygfeydd epig Game of Thrones a The Hobbit, yn dangos y Ddraig yn teithio ar draws Cymru – gyda’i chroen du a choch fel ymlusgiaid, adenydd anferthol a llais sy’n rhuo a chodi braw ar bawb!

Cymerodd hi dri mis i dîm o fyfyrwyr o Brifysgol De Cymru sy’n astudio Animeiddio Cyfrifiadurol i greu’r ffilm anhygoel hon a wnaed trwy ddefnyddio technoleg rhaglennu 3-D. Dyluniwyd corff y Ddraig (gan gynnwys y sgerbwd!) gan y myfyrwyr. Fe osodwyd y Ddraig wedyn o flaen pedwar cefndir gwahanol o gestyll eiconig Cymru.
Fel rhan o’n hymgyrch #AnturiaethauHanesyddol, mae’r ffilm hon yn nodi dechrau taith y Ddraig o amgylch cestyll Cymru dros yr Haf. Bydd y Ddraig yn ymweld â chestyll dros Gymru gyfan. Bydd cymal cyntaf ei thaith yn mynd â hi i Gastell y Fflint, Castell Caerffili a Chastell Cas-gwent. Cofiwch - bydd manylion ail gymal y daith yn cael eu cyhoeddi’n fuan!

Eisiau cwrdd â’r Ddraig wyneb yn wyneb? Cliciwch yma i weld y dyddiadau ar gyfer y lleoliadau gwahanol.