Y Ddraig Gymreig ar daith

  • Castell Caerphilly

    Castell Caerphilly

  • Castell Caerphilly

    Castell Caerphilly

  • Castell Caerphilly

    Castell Caerphilly

Ydych chi’n ddigon dewr i fynd wyneb yn wyneb â Draig Gymreig? Dyma eich cyfle — mae’r ddraig enfawr a dorrodd trwy amddiffynfeydd Castell Caerffili ym mis Mawrth eleni yn cychwyn ar daith o gwmpas saith o gestyll Cymru dros dymor yr Haf.

Bydd y Ddraig yn ymweld â chestyll dros Gymru gyfan. Yng nghymal cyntaf ei thaith bydd y Ddraig yn ymweld â Chastell y Fflint, Castell Caerffili a Chastell Cas-gwent.

Nodyn: Bydd ail gymal y daith yn cael ei gyhoeddi’n fuan!

Mae gan yr anghenfil enwog, sy’n mesur pedwar metr o hyd a dau fetr o led, groen du a choch fel ymlusgiaid, ffroenau tanllyd sy’n llawn mwg yn ogystal â chrafanc sy’n estyn allan yn barod i ddal pawb sy'n cerdded heibio.

Darllenwch ymlaen i weld sut y gallwch chi gwrdd â’r bwystfil. Ydych chi am fentro?

Y DAITH: CYMAL 1

Digwyddiad: Fentrwch chi gwrdd â’r Ddraig?
Dyddiad / Amser: 9 Gorffennaf 2016–10 Gorffennaf 2016
Lleoliad: Castell y Fflint
Gwybodaeth: Mae ymwelwyr yn cael eu herio i sefyll y tu mewn i grafanc enfawr y ddraig wrth iddyn nhw gael eu 'dal' gan yr anghenfil chwedlonol yng Nghastell y Fflint.
Archebu: Nid oes angen archebu lle. Bydd modd gweld y ddraig am ddim tan 4pm ar ddydd Sul, 10 Gorffennaf 2016 pan fydd yn parhau gyda’i thaith ar draws Cymru.

Digwyddiad: Fentrwch chi gwrdd â’r Ddraig?
Dyddiad / Amser: 19 Gorffennaf 2016–31 Gorffennaf 2016
Lleoliad: Castell Caerffili  
Gwybodaeth: Mae ymwelwyr yn cael eu herio i sefyll y tu mewn i grafanc enfawr y ddraig wrth iddyn nhw gael eu 'dal' gan yr anghenfil chwedlonol yng Nghastell Caerffili
Archebu: Nid oes angen archebu lle. Bydd modd gweld y ddraig tan 5pm ar 31 Gorffennaf pan fydd yn parhau gyda’i thaith ar draws Cymru. Bydd ffi mynediad arferol yn weithredol.

Digwyddiad: Fentrwch chi gwrdd â’r Ddraig?
Dyddiad / Amser: 2 Awst–14 Awst 2016
Lleoliad: Castell Cas-gwent  
Gwybodaeth: Mae ymwelwyr yn cael eu herio i sefyll y tu mewn i grafanc enfawr y ddraig wrth iddyn nhw gael eu 'dal' gan yr anghenfil chwedlonol yng Nghastell Cas-gwent
Archebu: Nid oes angen archebu lle. Bydd modd gweld y ddraig tan 5pm ar 14 Awst cyn y bydd yn parhau gyda’i thaith ar draws Cymru. Bydd ffi mynediad arferol yn berthnasol.

Y DAITH: CYMAL 2

Digwyddiad: Fentrwch chi gwrdd â’r Ddraig?
Dyddiad / Amser: 16–25 Awst
Lleoliad: Castell Biwmares  
Gwybodaeth: Mae ymwelwyr yn cael eu herio i sefyll oddi mewn i grafanc anferth y ddraig wrth iddyn nhw gael eu ‘cipio’ gan yr anghenfil mytholegol yng Nghastell Biwmares.
Archebu: Nid oes angen archebu. Bydd y ddraig ar gael i’w gweld tan 5pm ar 25 Awst pan fydd yn parhau ar ei siwrnai drwy Gymru. Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol.

Digwyddiad: Fentrwch chi gwrdd â’r Ddraig?
Dyddiad / Amser: 27 Awst–1 Medi
Lleoliad: Castell Rhuddlan
Gwybodaeth: Mae ymwelwyr yn cael eu herio i sefyll oddi mewn i grafanc anferth y ddraig wrth iddyn nhw gael eu ‘cipio’ gan yr anghenfil mytholegol yng Nghastell Rhuddlan.
Archebu: Nid oes angen archebu. Bydd y ddraig ar gael i’w gweld tan 5pm ar 1 Medi pan fydd yn parhau ar ei siwrnai drwy Gymru. Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol.

Digwyddiad: Fentrwch chi gwrdd â’r Ddraig?
Dyddiad / Amser: 3–15 Medi
Lleoliad: Castell Cydweli
Gwybodaeth: Mae ymwelwyr yn cael eu herio i sefyll oddi mewn i grafanc anferth y ddraig wrth iddyn nhw gael eu ‘cipio’ gan yr anghenfil mytholegol yng Nghastell Cydweli.
Archebu: Nid oes angen archebu. Bydd y ddraig ar gael i’w gweld tan 5pm ar 14 Medi pan fydd yn parhau ar ei siwrnai drwy Gymru. Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol.

Digwyddiad: Fentrwch chi gwrdd â’r Ddraig
Dyddiad / Amser: 17 Medi 2016
Lleoliad: Y Maes, Caernarfon  
Gwybodaeth: Mae ymwelwyr yn cael eu herio i sefyll y tu mewn i grafanc enfawr y ddraig wrth iddyn nhw gael eu ‘dal’ gan yr anghenfil chwedlonol ar y Maes.
Archebu: Nid oes angen archebu lle. Bydd modd gweld y ddraig tan 5pm ar 17 Medi cyn iddi barhau â’i thaith ledled Cymru. Bydd modd i ymwelwyr sy'n dymuno mynd i Gastell Caernarfon ar y diwrnod gael 10% i ffwrdd oddi ar y pris mynediad arferol.

Digwyddiad: Fentrwch chi gwrdd â’r Ddraig?
Dyddiad / Amser: 18 Medi – 26 Medi
Lleoliad: Castell Harlech
Gwybodaeth: Mae ymwelwyr yn cael eu herio i sefyll oddi mewn i grafanc anferth y ddraig wrth iddyn nhw gael eu ‘cipio’ gan yr anghenfil mytholegol yng Nghastell Harlech.
Archebu: Nid oes angen archebu. Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol.

Digwyddiad: Fentrwch chi gwrdd â’r Ddraig?
Dyddiad / Amser: 27 Medi – 12 Tachwedd
Lleoliad: Castell Rhaglan
Gwybodaeth: Mae ymwelwyr yn cael eu herio i sefyll oddi mewn i grafanc anferth y ddraig wrth iddyn nhw gael eu ‘cipio’ gan yr anghenfil mytholegol yng Nghastell Rhaglan.
Archebu: Nid oes angen archebu. Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol.


Gall ymwelwyr sy’n cwrdd â’r bwystfil gael mynediad at gynnwys Draig bonws trwy agor ap Cadw o flaen trwyn enfawr y bwystfil, diolch i’r dechnoleg iBeacon ddiweddaraf.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu eich profiadau anturus ar wefannau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #AnturiaethauHanesyddol — bydd yr un sy’n denu ein sylw yn ennill mynediad teulu am flwyddyn am ddim.

Yn eisiau: Sbotwyr Dreigiau!

Mae'r teuluoedd yn gallu mwynhau’r hwyl a sbri gyda’r ddraig mewn dros 30 o safleoedd Cadw dros yr Haf. Mae pob math o weithgareddau gan gynnwys llwybr ‘sbotiwr dreigiau’, nwyddau’r dreigiau yn ogystal â sesiynau darllen stori am ddreigiau. Cysylltwch â’ch safle lleol am fwy o wybodaeth.