Chwilio am Chwedlau

Dreigiau Bach
Dreigiau Bach
Dwynwen
Dwynwen
Dewi
Dewi
Digwiddiadau canoloesol
Digwyddiadau canoloesol

Mae dreigiau’n greaduriaid dychrynllyd a thanllyd sy'n enwog am eu natur gyfrwys a’u gallu i chwythu tân. Ond oeddech chi’n gwybod eu bod nhw hefyd yn gallu bod yn greaduriaid rhamantus...?

Dewch i gwrdd â Dewi a Dwynwen — Dreigiau Cadw, sydd dros eu pen a’u clustiau mewn cariad.

Fe gawson nhw’n gweld yn cael cwtsh yng Nghastell Caernarfon ar Ddydd Gŵyl Dewi 2017 ac ers hynny maen nhw wedi dod â dwy Ddraig Fach i’r byd.

Mae’r pedwarawd brawychus am gael blwyddyn chwedlonol fel Teulu Dreigiau eiconig Cadw — ond dim ond y dechrau yw hyn.

Yn ystod Blwyddyn Chwedlau 2017 Croeso Cymru, bydd ymwelwyr yn dod wyneb yn wyneb â bwystfilod mytholegol, cymeriadau hudolus a phobl go iawn o hanes Cymru, wrth i Cadw ddod â phrofiadau chwedlonol i safleoedd hanesyddol ledled Cymru.

Yn y fan hon, cewch wybod popeth am stori serch Dreigiau Cadw a gweld sut gallwch chi ‘Chwilio am Chwedlau’ yn un o'n safleoedd hudolus.