Y tu ôl i’r llenni

  • Dwynwen

  • Dreigiau Bach

    Dreigiau Bach

  • Dwynwen

  • Dwynwen

  • Dwynwen

Creu Dwynwen...

Cafodd Dwynwen ei cherflunio, ei mowldio a’i pheintio gan dîm o 16 yn Wild Creations — cwmni sy'n arbenigo mewn dylunio celf. Dyma’r cwmni oedd yn gyfrifol am greu Dewi yn 2016.

Cafodd y creadur 4-metr o led ei adeiladu dros gyfnod o 6 wythnos, ac mae’r fideo diddorol hwn yn ei ddangos yn ystod cyfnod olaf y gwaith adeiladu.

Creu'r Dreigiau Bach...

Cafodd y dreigiau bach eu creu gan dîm o 16 yn Wild Creations, cwmni o Gaerdydd sy’n arbenigo mewn dylunio celfi.

Cawsant eu cerflunio a’u mowldio ac yna eu hadeiladu o wydr ffibr cyn gosod technoleg animatronig ynddynt — sy’n galluogi’r dreigiau bach i symud eu pennau, eu gyddfau a’i hadenydd.

Mae’r fideo hynod ddiddorol hwn yn dangos sut y cafodd y ddwy ddraig fach eu creu...


Os nad ydych chi wedi gwneud hynny’n barod, gwyliwch sut cafodd Dewi ei greu dros amser o un mowld clai yn y fideo hwn sy'n siŵr o’ch cyfareddu.