Hanes Dreigiau Cadw

A hithau’n fore Dydd Gŵyl Dewi 2017, a'r niwl yn drwch dros dref Caernarfon, deffrodd y trigolion i weld dwy Ddraig ar y Maes — ac roedd un ohonyn nhw’n edrych yn gyfarwydd iawn!

Roedd Dewi, y Ddraig a laniodd yng Nghastell Caerffili ar 01 Mawrth 2016, yn ôl — ond y tro yma, roedd ganddo ffrind arbennig iawn gydag ef — Dwynwen, Draig newydd sbon Caernarfon.

Gyda muriau mawreddog Castell Caernarfon yn y cefndir, roedd y ddau'n cael cwtch cariadus ar y Maes.

Roedd un peth yn amlwg — roedd y Dreigiau mewn cariad. Ond sut wnaethon nhw gyfarfod? Wel, bydd rhaid i chi ddarllen eu stori serch...

Pennod Un: Brenin yn Troi’n Ddraig
Pennod Dau: Dreigiau mewn Cariad
Pennod Tri: Andros o syrpreis
Pennod Pedwar: Teulu o ddreigiau yn dod i’r byd
Pennod Pump: Dreigiau bach direidus
Pennod Chwech: Y newid mawr