Cwrdd â’r Dreigiau

Oes gennych chi awydd cwrdd â Draig Gymreig go iawn? Wel, dyma eich cyfle — erbyn hyn mae gan Cadw Deulu o Ddreigiau, sy’n cynnwys pedwar bwystfil enfawr.

Teulu Dreigiau Cadw

Teulu Dreigiau Cadw

Dewi yw tad y teulu — y Ddraig goch a du a ddaeth yn enwog ar ôl glanio yng Nghastell Caerffili yn 2016.

Y fam yw Dwynwen — y Ddraig borffor hardd sy’n sgleinio yn yr haul ac yn hanu o Gaernarfon.

A’r ddwy ddraig fach — Dylan a Cariad — yw cywion hoffus ond HYNOD ddireidus dwy Ddraig fawr Cadw.

Darllenwch ymlaen i gael gwybod ble gallwch chi gwrdd â’r Dreigiau — os ydych chi’n ddigon dewr!

A chliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am Ddreigiau enwog Cadw a stori hudolus eu hanturiaethau yng Nghymru.


Digwyddiad: Dewch i gwrdd â Dwynwen a’r Dreigiau Bach
Dyddiad / Amser: Dydd Sadwrn 28 Hydref – Dydd Sul 29 Hydref. Ar agor 10am–4pm yn dyddiol.
Lleoliad: Castell Fflint
Gwybodaeth: Pwy fydd yn ddigon dewr i gwrdd â Dwynwen, yr anghenfil chwedlonol, a’r Dreigiau Bach, yng Nghastell Fflint                                                  Archebu: Nid oes angen archebu lle. Mae mynediad am ddim.


Dewch i gwrdd â Dreigiau Cadw
Dyddiad / Amser: Dydd Llun, 30 Hydref 2017 — nes i chi glywed yn wahanol. Ar agor rhwng 9.30am a 5pm bob dydd
Lleoliad: Castell Caerffili    
Gwybodaeth: Gwybodaeth: Bydd ymwelwyr yn gallu mynd yn agos at Ddreigiau Cadw, Dewi a Dwynwen, ond bydd yn rhaid iddyn nhw gadw eu llygaid ar agor am y dreigiau bach chwareus, Dylan a Cariad, sy’n chwarae mig o amgylch y Castell…   
Archebu: Nid oes angen archebu lle. Bydd y ffioedd mynediad arferol yn berthnasol.

Cadwch eich llygaid ar agor am wybodaeth am hynt a helynt Dreigiau Cadw.

A gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu eich profiadau chwedlonol ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’r hashtag #ChwilioamChwedlau — bydd ein hoff hun-lun gyda’r dreigiau yn cael siawns o ennill aelodaeth blwyddyn i deulu.