Crëwch gymeriadau lliwgar

Lliwio hanes - a dyluniadau trawiadol Pete Fowler

Taflen lliwio Gilbert de Clare gan Pete Fowler

Taflen lliwio Gilbert de Clare gan Pete Fowler

Mae ein taflenni lliwio yn berffaith ar gyfer plant sy'n chwilio am her greadigol - ac oedolion sy'n dymuno ymlacio.

Mae'r artist nodedig, Pete Fowler, wedi creu gwaith celf du a gwyn hyfryd sy'n crynhoi bywydau tri cymeriad pwysig yn hanes Cymru:

Dyma'r tri ffigwr:

  • Gilbert de Clare — ‘Gilbert Goch’, un o arglwyddi'r Mers a adeiladodd Gastell Caerffili
  • Llywelyn ap Iorwerth — tywysog Gwynedd a unodd Cymru
  • Owain Glyndŵr — a oedd yn llywodraethu yng Nghymru yn y canoloesoedd ac a arweiniodd wrthryfel am gyfnod hir 
Argraffwch daflen a defnyddiwch bensiliau, pinnau neu baent i ychwanegu lliw at y dyluniadau trawiadol hyn.

Beth am rannu eich taflenni ar y cyfryngau cymdeithasol ar ôl i chi orffen - tynnwch lun a defnyddio'r hashnod #paciwcheichdychymyg #packyourimagination.