Comics Pete Fowler

Chwedlau clasurol Cymru'n cael eu hailwampio'n gomics lliwgar i bawb o bob oed

Comic Pete Fowler 

Comic Pete Fowler

Mae'r artist nodedig Pete Fowler, sy'n enwog am ei waith celf ar gyfer albymau Super Furry Animals a theganau Monsterism, wedi creu dau gomic am ddim sy'n dod â chwedlau Cymru'n fyw.

Mae Gwenllian yn sôn am hanes go iawn y dywysoges ryfelgar a arweiniodd wrthryfel yn y ddeuddegfed ganrif. Digwyddodd y frwydr y ceir ei hanes yn y comic, ger Castell Cydweli, a dyma'r lle i fynd i gael copi am ddim o'r comic.

Mae Branwen yn ailadrodd un o hen chwedlau'r Mabinogi. Pan mae Branwen yn cael ei chosbi am weithredoedd un o'i brodyr, mae ei brawd Brân - brenin a chawr - yn mynd i ryfel i ddial ei cham. Mae gan y chwedl draddodiadol hon gysylltiad â Chastell Harlech, ac mae copïau ar gael yn y safle trawiadol hwn gan Cadw.

Yn ogystal â chopïau caled o'r comics, sydd o ansawdd uchel, ac sydd ar gael yn y safleoedd hyn, mae fersiynau PDF ar gael isod.