Amgylchedd Hanesyddol

Mae’r amgylchedd hanesyddol wrth wraidd diwylliant Cymru ac mae ei gymeriad yn cyfrannu at ein hymdeimlad o le a hunaniaeth ddiwylliannol.

Mae'n gwella ansawdd bywyd ac yn ychwanegu at natur unigryw ardaloedd.  Mae'n ased economaidd a chymdeithasol bwysig. Mae'n hanfodol y caiff yr amgylchedd hanesyddol ei werthfawrogi, ei ddiogelu a'i wneud yn hygyrch ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol.

Beth sydd ei angen arnoch?

Dewiswch opsiwn i ddangos pynciau cysylltiedig:

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion
Ynys y Barri

Blaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru

Mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi nodi ei uchelgeisiau ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol - adlewyrchiad ffisegol o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru. 

Rhagor o wybodaeth
Grantiau

Grantiau

Mae Cadw yn cynnig grantiau i berchnogion ac eraill i gyfrannu at gostau atgyweirio ac adnewyddu asedau hanesyddol.  Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau a fydd yn sbarduno cyfleoedd adfywio neu i asedau mewn perygl.

Mwy o wybodaeth