Cadwraeth

Abaty Tyndyrn
Abaty Tyndyrn
Croes Caeriw
Croes Caeriw
Llys yr Esgob Tyddewi
Llys yr Esgob Tyddewi

Mae Cadw yn ymrwymedig i warchod yr eiddo yn ei ofal — sy'n cynnwys rhai o'r safleoedd gorau a mwyaf arbennig yng Nghymru — i'r safon uchaf posibl.

Rydym am gefnogi ac annog eraill i gyrraedd yr un safonau uchel er mwyn sicrhau y caiff asedau hanesyddol eu gwarchod ledled Cymru.

Rydym yn hyrwyddo arferion sy'n sicrhau bod y gwaith o reoli asedau hanesyddol yn cydymffurfio â safonau proffesiynol ac arfer gorau modern — gan gynnwys mabwysiadu Egwyddorion Cadwraeth Cadw ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

Rydym yn gweithredu ar y cyd â phartneriaid i hybu sgiliau cadwraeth ac adeiladu a darparu cyfleoedd hyfforddiant, ac rydym yn datblygu ac yn targedu ein cyngor, ein canllawiau a'n grantiau i hyrwyddo cadwraeth, gwaith cynnal a chadw neu 'werth ychwanegol' cynaliadwy arall.