Profiad gwaith o adeiladu ym maes treftadaeth sgiliau adeiladu treftadaeth

Llun o prentis, Hattie Lodge, yn defnyddio sigiliau adeiladutraddodiadol

Prentis Hattie Lodge yn defnyddio sigiliauadeiladu traddodiadol

• Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar rai o adeiladau hanesyddol mwyaf eiconig Cymru?
• Ydych chi’n cael trafferth datblygu’ch sgiliau gwaith maen a gwaith coed ac am gael cyfle i gydweithio â seiri maen a seiri coed medrus?
• Fyddech chi’n hoffi ennill cymhwyster cwrs treftadaeth byr: Dyfarniad Lefel 3 mewn Trwsio a Chynnal a Chadw Adeiladau Traddodiadol Cyn-1919?

Mae Cadw a Chanolfan Tywi’n cynnig cyfle i bobl ddysgu mwy am sgiliau adeiladu treftadaeth drwy leoliadau profiad gwaith.

Mae lleoliadau gwaith byr ar gael i ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu sgiliau adeiladu treftadaeth sylfaenol yn Gastell Caerffili, Castell Cilgerran, Castell Dinbych, Castell Conwy, Castell Caernarfon, Llys Tre-tŵr, Amgueddfa Sain Ffagan, Abaty Nedd neu gweithdy Cadw yng Nghrymlyn. Gan weithio ochr yn ochr â chrefftwyr profiadol mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu mwy am waith saer coed, saer maen neu wyngalchu drwy weithio ar safle hanesyddol.

Mae’r Cynllun Profi Adeiladu Treftadaeth ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad yn y sector adeiladu ac mae’n hwyluso lleoliadau profiad gwaith pedair wythnos yn y sector treftadaeth adeiledig, yn cynnwys lleoliadau gwaith saer maen a saer coed, mewn safleoedd hanesyddol sy’n eiddo ac/neu’n cael eu rheoli gan Cadw ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Y dyddiad cau yw 7 Ionawr 2016 – mae rhagor o wybodaeth a manylion am sut i ymgeisio ar gael gan nhellier@carmarthenshire.gov.uk