Castell Bronllys — Gwaith Atgyweirio a Gwaith Atgyfnerthu

Mae Cadwraeth Cymru wedi gorffen gwaith atgyweirio ac atgyfnerthu yn ddiweddar ar y lle tân canoloesol a bwa drws y fynedfa yn y tŵr crwn o'r drydedd ganrif ar ddeg ym Mronllys ar Ororau Cymru. Roedd gwaith maen canoloesol lefel uchel yn ffurfio aelwyd y lle tân wedi hollti ac wedi dirywio'n wael dros y blynyddoedd diwethaf, yn bennaf o ganlyniad i dywydd garw dros fisoedd gaeaf 2009–10.

Hearth / Aelwyd


Roedd bwa gwaith maen mewnol mynedfa'r tŵr crwn hefyd wedi dod yn fwyfwy ansad. Rhoddodd Cadw flaenoriaeth i'r gwaith atgyweirio er mwyn atal rhagor o'r manylion hanesyddol rhag cael eu colli ac er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw bryderon ynglŷn â diogelwch yn ymwneud â'r posibilrwydd o ddarnau o waith maen yn cwympo.

Arch / Bwa