Castell Caerffili - Porthdy Mewnol y Dwyrain

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Efallai mai porthdy mewnol y dwyrain yw rhan fwyaf trawiadol y castell. Hyd at mor ddiweddar â'r 1930au, dim ond wal gefn yr adeilad canoloesol oedd dal yn sefyll. Trefnodd ardalydd Bute fod cragen y porthdy yn cael ei adnewyddu, ond ni orffennwyd rhai rhannau, gan gynnwys lloriau'r ystafelloedd ar y llawr cyntaf a'r ail lawr.

Mae Cadw yn dod â'r adeilad hwn yn ôl yn fyw fel y gall ymwelwyr brofi'r ystafelloedd gwych sydd ynddo a'r golygfeydd ardderchog o'r to. Roedd hyn yn cynnwys diogelu'r gwaith carreg, ychwanegu cafnau newydd i atal y glaw rhag llifo'n ôl i mewn i'r adeilad, gosod lloriau pren newydd, sicrhau bod y grisiau yn ddiogel, a gosod drysau a ffenestri newydd.

A'r gwaith wedi'i gwblhau, mae ymwelwyr yn rhydd i grwydro drwy'r porthdy a cherdded ar hyd y llenfur y tu ôl i'r 'tŵr ar ogwydd', ar hyd oriel Braose ac i mewn i dŵr y de-orllewin. Mae'r rhannau hyn o'r castell wedi bod ar gau am hanner can mlynedd.