Castell Coch - Ystafell Wely Arglwyddes Bute

Castell Coch

Castell Coch

Gwaith Atgyweirio i Addurniadau a Phlastr Cwfl y Lle Tân ac Arwynebau Waliau Cyfagos

Comisiynwyd gweithwyr cadwraeth arbenigol gan Cadw ym mis Ebrill 2011 i gynnal arolwg manwl o gyflwr y gorffeniadau addurnol iawn o amgylch y lle tân yn ystafell wely Arglwyddes Bute yng Nghastell Coch. Roedd yr addurniadau gwreiddiol a gynlluniwyd ym 1891 gan y pensaer adnabyddus William Burges wedi bod yn dirywio'n raddol mewn rhai mannau penodol, yn bennaf o ganlyniad i ddŵr glaw yn treiddio drwy waliau'r adeiladwaith allanol. Roedd halwynau yn y rendro ar y wal wreiddiol wedi adweithio gyda'r dŵr a ddaeth i mewn, gan dreiddio drwy addurniadau'r arwyneb ac achosi difrod. Bellach, mae pob achos o ddirywio wedi cael ei gofnodi a chaiff rhaglen o waith atgyweirio ei chynnal dros y misoedd nesaf. Cewch y diweddaraf am y prosiect yn y man.