Canllawiau Technegol

Canllawiau Technegol

Canllawiau Technegol

Mae Cadw wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau i helpu perchnogion a deiliaid i ofalu am eu heiddo yn y ffordd orau bosibl. Maent yn egluro pwysigrwydd mathau gwahanol o adeiladau hanesyddol a henebion ac yn awgrymu ffyrdd y gellir eu rheoli a'u cynnal a'u cadw er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu diogelu er budd cenedlaethau'r dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen gysylltiedig i'n tudalen Canllawiau.

Cynhyrchwyd dogfennau defnyddiol eraill gan Historic England, Historic Environment Scotland a'r Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol.

Cynnal a Chadw!

Mae'n debyg mai gwaith cynnal a chadw rheolaidd yw'r peth pwysicaf y gallwch ei wneud i ddiogelu eich adeilad hanesyddol. I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen gysylltiedig i'n tudalen Cynnal a Chadw!.