Cymorth, Cyngor & Grantiau

Abaty a Phorthdy Nedd
Abaty a Phorthdy Nedd

Mae'r amgylchedd hanesyddol yn rhan allweddol o dreftadaeth a thraddodiadau Cymru. Mae gan berchnogion a'r rheini sy'n gyfrifol am eiddo hanesyddol y fraint o chwarae eu rhan yn yr hanes. Mae Cadw wedi llunio cyngor a chanllawiau i helpu os ydych yn gyfrifol am eiddo hanesyddol a gallech fod yn gymwys i gael grant mewn rhai achosion. Ar gyfer eiddo a ddiogelir â dynodiad statudol, efallai y bydd angen caniatâd arnoch i wneud unrhyw newidiadau. Mae'r adran hon yn rhoi rhagor o fanylion.