Grant Henebion a Chytundeb Rheoli Heneb

Mae Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) yn ymrwymedig i helpu i ddiogelu a chynnal cymeriad unigryw treftadaeth Cymru a gall helpu drwy roi grantiau mewn achosion priodol.

Siambr Gladdu Gwern Einion

Siambr Gladdu Gwern Einion

Gall fod grantiau tuag at ddiogelu a gwella henebion cofrestredig ar gael naill ai fel grant bloc neu fel cytundeb rheoli pum mlynedd o hyd rhwng Cadw a deiliad heneb.  

O dan gytundeb o'r fath, gellir rhoi cymorth ariannol tuag at gost gwaith cadarnhaol megis codi ffensys, clirio prysgwydd, atgyweirio erydiad a rheoli stoc.