Grant Henebion a Chytundeb Rheoli Heneb

Mae Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) yn ymrwymedig i helpu i ddiogelu a chynnal cymeriad unigryw treftadaeth Cymru a gall helpu drwy roi grantiau mewn achosion priodol.

Siambr Gladdu Gwern Einion

Siambr Gladdu Gwern Einion

Nid ydym yn gwahodd ceisiadau grant newydd ar hyn o bryd am ein bod yn canolbwyntio ar adnoddau sydd ar gael i brosiectau sy’n amodol ar gynigion presennol.